Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gazyfikacja Jemielnicy

Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na budowie dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Jemielnica.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia o łącznej długości 9 800 mb, w tym:

 1. PE HD PE 100 DZ. 110 SDR 17,6 dł. około 8 940 m,
 2. PE HD PE 100 DZ.   63 SDR 11    dł. około    860 m.

Harmonogram prac związanych z realizacja zadania będzie następujący:

 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB: 29.12.2023 r.;
 2. Odbiór techniczny robót budowlano-montażowych: 30.08.2024 r.;
 3. Odbiór końcowy robót budowlano-montażowych: 31.10.2024 r.

 

PDFPismo PSG z inf. o gazyfikacji Jemielnicy.pdf (1,16MB)

PDFZakres inwestycji.pdf (5,02MB)

 

PDFDeklaracja przyłączenia nieruchomosci do sieci gazowej.pdf (119,94KB)

Wersja XML