Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Postępowanie - Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 2. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 5. PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2018 r..pdf
 6. PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2019 r..pdf
 7. PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF Gminy Jemielnica.pdf
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jemielnica.pdf
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Opinia RIO o możliwosci sfinansowania deficytu określonego w uchwale budzetowej Gminy Jemielnica na 2019 rok.pdf
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Bilans z wykonania budżetu jst za 2018 r..pdf
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Bilans Skonsolidowany jst za 2018 r..pdf
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za 2018 r..pdf
 13. PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2019 r..pdf
 14. PDFZałącznik nr 14 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-Z za 2018 r..pdf
 15. PDFZałącznik nr 15 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2019 r..pdf
 16. PDFZałącznik nr 16 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-27S za 2018 r..pdf
 17. PDFZałącznik nr 17 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-27S za I kw. 2019 r..pdf
 18. PDFZałącznik nr 18 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-28S za 2018 r..pdf
 19. PDFZałącznik nr 19 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-28S za I kw. 2019 r..pdf
   
Wersja XML