Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

INFORMACJA
o ogłoszeniu przetargu

Wójt Gminy Jemielnica działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – z późn.zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o numerze ewidencyjnym 391/5 z mapy 4,  o powierzchni 1024 m2 obrębu Centawa

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (Sala Posiedzeń)
w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.jemielnica.pl,  www.bip.jemielnica.pl.

Informacji o przetargu i o jego przedmiocie udziela inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym Urzędu Gminy Jemielnica – pokój Nr 3 (budynek Nr 2), telefon numer (77) 46-23-516, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30, a w piątek do godz. 14:30.

Ogłoszenie niniejsze opublikowano na stronie internetowej www.jemielnica.pl.

 

Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica


PDFOGŁOSZENIE SPRZEDAŻ.pdf (239,19KB)