Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja VII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli.pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkolak na start”
  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przedszkolak na start.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec propozycji  utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi” w miejsce istniejącego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasu Stobrawsko – Turawskie” oraz rezerwatu „Mała Panew”
  PDFProjekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec propozycji utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Małej Panwi.pdf

   
 4. Podjęcie  uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Gminy Jemielnica Antoni Drzyzga)
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Gminy Jemielnica Antoni Drzyzga.pdf

   
 5. Projekt uchwały  w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużona dla Gminy Jemielnica (Urszula Kałka).
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużona dla Gminy Jemielnica Urszula Kałka.pdf

   
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r..pdf
Wersja XML