Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja II

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finasów, Oświanty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.pdf

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf
Wersja XML