• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 9 maja 2018 r. (środa) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXVIII Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 9 maja 2018 r. 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jemielnicy.pdf

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMPi P w Jemielnicy.pdf

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie.pdf

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec propozycji utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi” w miejsce istniejącego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” oraz rezerwatu „Mała Panew”
  PDFProjekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec propozycji utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi”.pdf

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych .pdf

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf

   
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Urząd Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
tel. 77 46 23 500
fax 77 46 23 510
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13512328
w tym miesiącu: 104365
dzisiaj: 3833