Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jemielnica w podziale na część 1 i 2

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o zmianie treści SIWZ - wszyscy.pdf

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. XLSZałącznik nr 1 do SIWZ - wykaz punktów poboru energii dla Cześci 1.xls
 2. XLSZałącznik nr 2 do SIWZ - wykaz punktów poboru energii dla Części 2.xls
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw.pdf
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy dla Części 1.pdf
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy dla Części 2.pdf
Wersja XML