Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXXII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomosci.pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego (280)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego280.pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego (283)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego283.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.pdf
Wersja XML