Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 15:30 Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXI Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 28 września 2017 r. 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
 7. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy

Brak opisu obrazka

Wersja XML