Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe zasady wycinki drzew

Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz.U.z 2016r. poz. 2249), prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Do już obowiązujących wyłączeń  stosowania przepisów ustawy wymienionych w art. 83f dodano nowe. Obecnie nie jest już wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

 1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 , bez względu na formę własności;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza, bez względu na formę własności;
 1. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego, bez względu na formę własności.

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków jak chociażby Starego osiedla Jemielnica wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 133/57 w granicach określonych w poniższym załączniku.


Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica

Wersja XML