Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt, zastępca oraz skarbnik gminy

Brak opisu obrazka

WÓJT GMINY - MARCIN  PIOTR WYCISŁO


Brak opisu obrazka

ZASTĘPCA WÓJTA / SEKRETARZ GMINY - PIOTR PYKA


Brak opisu obrazka

SKARBNIK GMINY - JOLANTA NIKOŁAJCZYK

Wersja XML