Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświata

Bazę szkolnictwa stanowi:

Gimnazjum.jpeg
ul. Szkolna 2
tel. 77 463 91 55
Dyrektor: Grażyna Korczowska
 

atrium.jpeg pspj.jpeg
ul. Szkolna 2
tel. 77 463 23 12
Dyrektor: Danuta Kapica
 

pp.jpeg
ul. Kościuszki 98
tel. 77 463 23 35
Dyrektor: Barbara Prokopiak
 

Konsekwencją obserwowanych zmian demograficznych, wynikających głównie z niskiego przyrostu naturalnego, będzie zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Dlatego należy liczyć się z likwidacją oddziałów filialnych i koniecznością rozwoju szkół zbiorczych.

Lokalizacja placówek oświaty w gminie

mapaszkolnictwa.jpeg

Wersja XML