Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Położenie Gminy Jemielnica

Gmina Jemielnica jest położona we wschodniej części województwa opolskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 426 Kędzierzyn-Koźle - Zawadzkie, w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, na terenie której podłoże stanowią triasowe wapienie muszlowe. Natomiast od północy w tzw. Obniżeniu Małej Panwi, którego teren zalegają piaski pleistoceńskie. Okolice Jemielnicy to teren równinny, wznoszący się do wysokości ok. 220 m. n.p.m.

Brak opisu obrazka
 
Powierzchnia gminy wynosi 113 km2, co stanowi 1,32% ogólnej powierzchni województwa. Lasy zajmują około 6600 hektarów. Gminę zamieszkuje 7900 mieszkańców.

Gmina położona jest na uboczu uciążliwych szlaków komunikacyjnych, w bliskiej odległości od głównych tras Śląska, przy drodze wojewódzkiej nr 426 Zawadzkie - Kędzierzyn-Koźle. Najbliższym węzłowym miastem są Strzelce Opolskie, oddalone o 7 km od wsi Jemielnica.

Brak opisu obrazka

Odległość od głównych ośrodków Śląska nie przekracza 50 km i wynosi do:

  • Opola - 41 km;
  • Gliwic - 47 km (licząc od centralnej miejscowości gminy);
Autostrada A4 przebiega w odległości 15 km od Jemielnicy. Najbliższe węzły autostradowe to Olszowa i Nogowczyce (ok. 15-20 km).
Wersja XML