Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

Joanna Miklasz – pok. Nr 10 (budynek Nr 1) tel. 77 46-23-517,

Dotychczasowe gminne ewidencje działalności gospodarczej w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. zostały przeniesione do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl.

Jeżeli wpis jest niewidoczny w CEIDG lub jest widoczny, ale zawiera błędy, przedsiębiorca winien złożyć aktualizacyjny wniosek CEIDG-1.

Wnioski o wpis do CEIDG można przekazywać za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przy ich braku przedsiębiorca w terminie 7 dni powinien zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w celu podpisania tak sporządzonego formularza wniosku.

 Wnioski o wpis do CEIDG mogą być również składane na formularzach papierowych w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

Wersja XML