Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w nowej perspektywie finansowej 2014 ÷ 2020

Informacja dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w nowej perspektywie finansowej 2014 ÷ 2020

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania (Stowarzyszeni Kraina Św. Anny) zakończyła cykl konsultacji społecznych w naszych gminach członkowskich. Ich celem jest określenie i wygenerowanie projektów, które w niedalekiej przyszłości zostaną dofinansowane za pośrednictwem

Biorąc pod uwagę fakt, iż weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r dotyczące „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które określa warunki przyznania pomocy potencjalnym wnioskodawcom/beneficjentom - wychodzimy Państwu naprzeciw i zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które chcecie zrealizować w najbliższych latach za pomocą załączonej wstępnej karty projektowej.

Zakres zgłaszanych propozycji obejmuje m.in.:

Dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć swoją firmę:

Dla samorządów, Stowarzyszeń, Odnowy Wsi, parafii, instytucji kultury itp:

Do zgłaszania Waszych projektów służyć będzie załączona karta projektowa.

Zaproponowane w Fiszce propozycje projektów zostaną ujęte w budżecie LSR a Stowarzyszenie prosi o ich przekazanie do Urzędu Gminy na adres mailowy: , do dnia 04-11-2015.

 

Wersja XML