Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga mieszkańcy Gminy Jemielnica!

Dnia 12 maja 2015 r. (termin zapasowy 13 maja) odbędzie się wojewódzki trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach w ramach którego planowane jest ćwiczebne uruchomienie syren.

Podczas treningu używane będą dwa sygnały:

Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut,

Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut,

Wersja XML