• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r.,  poz. 518– z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica, wywieszony został wykaz nieruchomości będących własnością gminy Jemielnica, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 28/15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 5 maja 2015 r. Bliższych informacji o nieruchomościach umieszczonych w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


PDFZarządzenie Nr 28.15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


 

Wersja XML

Urząd Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
tel. 77 46 23 500
fax 77 46 23 510
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13512308
w tym miesiącu: 104345
dzisiaj: 3813