Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2015 r.

 1. Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Strzelce Opolskie pn. Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie
  PDFUchwała Nr V.25.15 z dnia 19 lutego 2015 r..pdf

   
 2. Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka – Żędowice w m. Barut ul. Wiejska
  PDFUchwała Nr V.26.15 z dnia 19 lutego 2015 r..pdf
   
 3. Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
  PDFUchwała Nr V.27.15 z dnia 19 lutego 2015 r..pdf
   
 4. Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  PDFUchwała Nr V.28.15 z dnia 19 lutego 2015 r..pdf

   
 5. Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego
  PDFUchwała Nr V.29.15 z dnia 19 lutego 2015 r..pdf
   
 6. Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3
  PDFUchwała Nr V.30.15 z dnia 19 lutego 2015 r..pdf

   
 7. Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
  PDFUchwała Nr V.31.15 z dnia 19 lutego 2015 r..pdf

   
 8. Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny
  PDFUchwała Nr V.32.15 z dnia 19 lutego 2015 r..pdf
Wersja XML