Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 r.

 1. Uchwałą Nr III/9/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2014 r.
  PDFUchwała Nr III.9.14 z dnia 19 grudnia 2014 r..pdf
 2. Uchwałą Nr III/10/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023.
  PDFUchwała Nr III.10.14 z dnia 19 grudnia 2014 r..pdf
 3. Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości zabudowanej położonej w Krzyżowej Dolinie
  PDFUchwała Nr III.11.14 z dnia 19 grudnia 2014 r..pdf
 4. Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDFUchwała Nr III.12.14 z dnia 19 grudnia 2014 r..pdf
 5. Uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2015 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2015 r.
  PDFUchwała Nr III.13.14 z dnia 19 grudnia 2014 r..pdf
 6. Uchwałą Nr III/14/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok.
  PDFUchwała Nr III.14.14 z dnia 19 grudnia 2014 r..pdf
 7. Uchwałą Nr III/15/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2023.
  PDFUchwała Nr III.15.14 z dnia 19 grudnia 2014 r..pdf

 

Wersja XML