Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy zatrudni ANIMATORA SPORTU

INFORMACJA

Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy

Zatrudni ANIMATORA SPORTU

W ramach programu „Animator-Moje Boisko –ORLIK 2012”

w okresie od 1marca 2015  do 30 listopada 2015 r.

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI  „ANIMATORA”

Ostateczny, szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie ustala gospodarz obiektu tj. jednostka samorządu terytorialnego lub wyznaczona jednostka zarządzająca obiektem.

Adresatami projektu są :  Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego(dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjat) organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. RESPEKTOWANE BĘDĄ TYLKO UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE.

Szczegółowe informacje na stronie https://naszorlik.pl

Termin zgłoszeń:11.02.2015 r. do godz. 1200

Miejsce zgłoszenia kandydata:

1. Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

47-133 Jemielnica

Ul. Szkolna 2a

Tel. 77 463 91 55

Wersja XML