Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postument św. Jana Nepomucyna

Wykuty w kamieniu rokokowy postument św. Jana Nepomucyna został ufudnowany w 1756 r. przez ówczesnego opata Eugena Misurę. Na wolutowym cokole widnieje kartusz z herbem cystersów w postaci krzyża - obecnie złotego, pierwotnie czarnego - z piastowskim orłem w środku. W bocznych polach znajduje się napis "MORS", czyli śmierć. Jedna z klasztornych zasad nakazywała bowiem "śmierć nadchodzącą mieć codziennie przed oczymy". Niegy w okół postumentu rosły cztery dorodne lipy. W dolnej części umieszczono współczesną (1992 r.) tablicę informującą o okolicznościach odnowienia postumentu i o fundatorze. Kamienny postument jest jednym z cenniejszych zabytków pocysterskich w Jemielnicy.

Źródło: P. Smykała, P. Michalik, Jemielnica - dzieje wsi i parafii, Wydawnictwo MS, Opole, Jemielnica 2014

Brak opisu obrazka

Wersja XML