Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat elektromechaniki w Łaziskach przy ul. Lesnej 24 dz. nr 178

IB-7625/KJ/1/2011                                                                           Jemielnica 2011.01.05

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

         Zgodnie z art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

 

 

 

że na wniosek Joachima Koźlik zam. 47-133 Łaziska  ul. Leśna 24 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat elektromechaniki w Łaziskach przy ul. Lesnej 24 dz. nr 178".

 

 

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67  budynek Nr 1 pokój Nr 7 w dni robocze w godzinach 8oo-15oo.

 

 

                                                                           WÓJT GMINY JEMIELNICA

                                                                                     JOACHIM JELITO

 

                                                                                    

 

 

 

Wersja XML