Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Brak opisu obrazka

Beneficjent: Gmina Jemielnica

PROJEKT NR  POIG.06.04.00-00-012/10

NAZWA PROJEKTU: „Południowo – zachodni Szlak Cysterski”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalny”

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Gmina Jemielnica ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na:

 

Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do Punktu Informacji Turystycznej ul. Wiejska 65, Jemielnica
w ramach projektu pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych wykonanych zgodnie z załączoną specyfikacją, załącznik nr 1 – do pobrania tutaj

Forma złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05-12-2011r. do godz. 12.00, formularz oferty załącznik nr 2 – do pobrania tutaj

Zamawiający, Gmina Jemielnica zaprasza do kontaktowania się w przedmiotowej sprawie wszystkich zainteresowanych niniejszym zamówieniem do dnia 05-12-2011 r. do godz. 12:00

Dane kontaktowe: Gmina Jemielnica ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica

Osoba do kontaktu: Monika Jasica tel. 77 462 35 08

Brak opisu obrazka

Wersja XML