Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenia
  Data modyfikacji: 26-11-2021 19:47
 2. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 26-11-2021 19:47
 3. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnicy
  Data utworzenia: 26-11-2021 19:47
 4. Remont drogi gminnej nr 105567 O Gąsiorowice - Łaziska ul. Młyńska w m. Gąsiorowice
  Data modyfikacji: 25-11-2021 15:42
 5. Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Jemielnicy w ramach programu MALUCH+ 2021
  Data modyfikacji: 25-11-2021 09:09
 6. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2022 - Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji
  Data utworzenia: 22-11-2021 09:02
 7. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 roku zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Data utworzenia: 20-11-2021 20:21
 8. Zarządzenia Wójta - Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 20-11-2021 20:16
 9. Plan postepowań o udzielenie zamówień - 2021 r.
  Data modyfikacji: 10-11-2021 15:09
 10. Zamówienia publiczne - rok 2021
  Data modyfikacji: 10-11-2021 14:19
Wersja XML